Napoleonské dny ve Slavkově u Brna 2007Régiment de Grenadiers à pied de La Garde Impériale d´Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda, Nadpis

Život císařova vojáka dnes – S jakými aktivitami lze Napoleoniku srovnávat?

Císařská garda 2010

 

Přidej se k nám!

 

Interní

Cestování

Cestuje se hodně a to buď v rámci České Republiky, nebo po celé Evropě. U nás se většina vzpomínkových akcí odehrává na Moravě – Austerlitz, Znojmo, Mikulov apod., ale také v Čechách – např. Bitva u Chlumce. Seznam evropských zemí kam cestujeme je dlouhý, protože Napoleonské války se nevyhnuly žádné z nich. Najdete je v sekcích "kalendář akcí" a "galerie". Cestuje se čímkoli dostupným, nebo nutným – soukromá auta, objednané autobusy, vlaky, letadla.

Je tedy lhostejné, kde zájemce o účast na akcích bydlí a pracuje. Nic není moc daleko...

Tramping

Pro Napoleoniku jsou typické časté pobyty v přírodě, večery u táboráků a nocování ve stanech dobových ležení. Spát lze i pod širákem na slámě, ve stodolách stavení a občas v areálech vojenských pevností. Tu a tam se na ohních skutečně připravuje jídlo předané pořadatelem v syrovém stavu.

Trekking

Do této kategorie spadají především pochody, šarvátky a bitvy. Patří sem ovšem i delší procházky po městech a jejich památkách, procházky po přírodě a okolí, které obvykle vojáci ve svém volnu podnikají. Fyzická zátěž ale nebývá extrémně přehnaná – jsou mezi námi také mladě se cítící spolubojovníci v důchodovém věku.

Otužování

Voják pochoduje nebo válčí za každého počasí. Do dnes vzpomínáme na vedra v Pultusku a Španělsku, zimu Slavkova 2005 a další povedené akce.

Rozverná zábava

Jak se dá předpokládat, vojáci si nenechají ujít příležitost k posezení u skleničky čehokoli dobrého ať již v dobových leženích, nebo v útulných hospůdkách a kavárnách kdekoli v Evropě. Noblesnější zábavě se lze věnovat hned na několika každoročně pořádaných plesech.

Poznávání historie

Kdosi re-enactment nazval „pomocnou vědou historickou“. Lidé se mu věnují z různých důvodů, ale tím společným důvodem většiny z nich je určitý zájem o historii. Součástí programu akcí tedy bývají návštěvy co největšího počtu pamětihodností navštívené lokality.

Seznamování

Každý voják mimo nehynoucí slávy a obdivu postupem času získá mnoho nových kamarádů a známých z různých jednotek a z celé Evropy... ;-)

GIA - La Garde Impériale d´ Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda