Služba u Staré GardyRégiment de Grenadiers à pied de La Garde Impériale d´Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda, Nadpis

Jak se liší služba u Staré Gardy od jiných Francouzských jednotek?

Císařská garda 2010

 

Přidej se k nám!

 

Interní

Dvě základní skupiny vojáků císaře Napoleona

Základní dělení jednotek Francouzské armády se za 200 let nijak zvlášť nezměnilo. Armáda je složena z řadových a z gardových (elitních) jednotek. Činnost v těchto jednotkách má svá specifika.

1. Řadové jednotky – tvořily naprostou většinu složení armád.

Snahou současných jednotek je poznávat a dnešním lidem přiblížit veškeré reálie týkající se obyčejných vojáků (blátošlapů) Francouzské armády na jakémkoli tažení Evropou. Rozhodně se nesnaží vypadat jako z vojenských skladů nově vystrojené jednotky, které ještě neopustily kasárny. (Nicméně nepředstavují ani druhý, divácky nezajímavý extrém – vojáky vracející se z neúspěšného Ruského tažení omotané do hadrů a bez výzbroje.)

Z časových období reprezentují buďto první "revoluční" nesjednoceně vybavené vojáky s civilními doplňky uniforem a klobouky na hlavách až po regulérně vybavené řadové jednotky, dle dobových předpisů, např. s čákami a dalšími výstrojními změnami.

2. Gardové jednotky – bývaly elitním jádrem všech armád

Bývaly lépe vybavené, přitahovaly největší pozornost, ale na jejich příslušníky byly kladeny vyšší nároky. Jakákoli nedokonalost nebyla tolerována. Do určité míry to platí i dnes.

Gardové jednotky současnosti se snaží oživit nejen část bojové historie shodně s řadovými, ale i ostatní součásti reálií, se kterými se Gardoví Granátníci ve službě setkávali. Jedná se o službu v bezprostřední blízkosti císaře, stafáže, ostraha paláců apod.

Příslušníci Staré Gardy musí neustále dbát o dokonalý stav uniformy, ustrojenost a stav výzbroje. Tam kde se v obyčejné uniformě běžně polehává, se v gardové zůstává stát, protože by to na jejím stavu bylo hned znát... Je ale samozřejmě možné se postupem času dopracovat ke dvěma uniformám. K bitevní – dobově omšelé, špinavé a ke slavnostní, vhodné pro oficiální body programů akcí a ceremonií. Své vypovídá i následující text Jakuba Samka:

...kdo nosí uniformu císařské gardy, musí makat dvakrát tolik co všichni ostatní, a to ve všech směrech. Soutěživě dokazovat ostatním, že si gardovou uniformu zasloužím. Čistá uniforma, vzorná ustrojenost bez chybičky, oholen, skvostně vypucovaná zbraň... "aby maršál Davout při inspekci udělal jen stručné bien..." Na gardového vojáka se nečeká, gardový voják všechno snese a všechno vydrží. Bručí, ale šlape. Je vzorem všem ostatním, ve všech směrech...

Co je společné pro Řadové i Gardové jednotky

Jednotky mají stejný vojenský výcvik – dle dobového reglemánu. Jedná se o školu Vojáka, školu Peletonu a školu Batalionu. Výcvik a velení probíhá ve francouzštině, i když není nutné tuto řeč ovládat celou.

V re-enactmentu již neplatí, že by byly gardové jednotky automaticky nejlépe vycvičené. Nejsou již doplňovány z "řadových" jednotek zkušenými veterány, jak bývalo zvykem před 200 lety, ale stejně jako ony se doplňují nováčky. O kvalitách vojáků tedy rozhodují oni sami svým zájmem a zaujetím pro věc.

V rámci velkých rekonstrukcí bitev řadové i gardové jednotky vytváří samostatné bataliony. V případě akcí s menším počtem vojáků mohou tvořit jeden smíšený batalion.

GIA - La Garde Impériale d´ Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda