Napoleonské dny ve Slavkově u Brna 2007Régiment de Grenadiers à pied de La Garde Impériale d´Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda, Nadpis

Co je to re-enactment, reconstitution, oživlá historie?

Císařská garda 2010

 

Přidej se k nám!

 

Interní

Re-enactment

Je to vášeň, jíž se věnuje ve světě stále více zájemců o vojenskou historii. Zdaleka nespočívá jen v oblékání se do replik dobových uniforem a střílení z replik křesadlových zbraní, je to mnohem víc. Re-enactoři se sdružují v jednotkách, jež hledají svůj vzor v reálně existujících kompaniích, batalionech či regimentech armád konce 18. a počátku 19. století. Snaží se pronikat do způsobu jejich života a fungování, ať již v posádce, táboře, na pochodu, při výcviku, nebo ve srážce s nepřítelem. Snaží se, při tom jak jen je to možné, vycházet z dobových podkladů, předpisů, hlášení, teoretických prací a pamětí.

Jednotky jsou tvořeny nadšenci různého zaměření, kteří hledají styčné body. Jsou mezi námi ti, kteří rádi střílejí a zajímají je především zbraně, nebo si jen rádi "hrají na vojáčky". Jsou mezi námi "uniformologové", zájemci a znalci uniforem, které dokáží rekonstruovat do nejmenších podrobností. Jsou zde lidé, pro něž je jednou z hlavních motivací možnost navštívit několikrát do roka významná historická místa, bitevní pole, památníky, města... Jsou tu tací, kteří si nejraději užívají táborového života, kolem ohňů zpívají dobové písně a zbavují se stresu všedního dne oproštěním se od výdobytků moderní civilizace. Mezi re-enactory jsou také vystudovaní i amatérští historikové, jimž tento koníček umožňuje lépe pochopit různé rozměry vojenského života před 200 lety, o němž se dočítají v knihách. Řada napoleonských re-enactorů se nevěnuje jen válkám let 1792-1815, ale obléká také rakouské a pruské uniformy 1866, věnuje se první i druhé světové válce. Asi nejvíce členů C.E.N.S., která volně sdružuje většinu jednotek středoevropského napoleonského re-enactmentu, se začalo těmto aktivitám věnovat pro svůj zájem o "naší" bitvu u Slavkova a napoleonskou tradici v regionu bojiště. S tím obecně spojený je také důležitý rozměr re-enactmentu, který není na první pohled příliš vidět. Během řady akcí, jež probíhají v místech bojů, se účastníci přicházejí poklonit památce padlých a zemřelých při pietních aktech, a přivádějí s sebou také návštěvníky akcí...

Jak "armády" re-enactmentu fungují?

Každá jednotka je autonomní ve stanovení své vnitřní struktury, přijímání nových členů, volbě poddůstojníků a důstojníků, ve výběru akcí, jichž se chce zúčastnit. Ve společném zájmu tyto jednotky formují vyšší celky, jmenují vrchní velitele a štábní důstojníky a společně rozhodují o kalendáři akcí na daný rok, kolem kterého se pak točí jejich aktivity. Přímo na akcích pak účastníci dobrovolně respektují "vojenskou" hierarchii, jsou vydávány "rozkazy", je vykonávána "služba" všeho druhu. Srážky s "nepřítelem" jsou řízeny veliteli různých stupňů, částečně podle předem dohodnutého scénáře, ale značný prostor je ponechán iniciativě a "hře".

Re-enactment

Vysvětlení termínu re-enactment je převzato ze stránek "projekt Austerlitz". Proč výmýšlet vymyšlené... Snad jen poznámka, že ten těžko vyslovitelný termín se občas nahrazuje lidovějším termínem "re-tentononc".

GIA - La Garde Impériale d´ Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda