Napoleonské dny ve Slavkově u Brna 2007Régiment de Grenadiers à pied de La Garde Impériale d´Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda, Nadpis

Pěší granátníci Císařské Staré Gardy – kde jste je mohli vidět v roce 2006

Císařská garda 2006

Plánované / uskutečněné akce (fotogalerie se průběžně doplňují)

 • 18. 2.
 • 18. 3.
 • 7. 4. – 9. 4.
 • 19. 5.
 • 20. 5.
 • ?. 6.
 • 10. 6. – 11. 6.

 • 7. 7. – 9. 7.

 • 28. 7. – 29. 7.
 • 3. 8. – 6. 8.
 • 12. 8. – 13. 8.


 • 25. 8. – 27. 8.
 • 15. 9.
 • 13. 10. – 15. 10.
 • 25. 11.
 • 1. 12. – 3. 12.

Gardový ples ve Vyškově
Ples ve Šlapanicích (ve stylu Imperátora vší Rusi)
Bystřice pod Hostýnem – nácviková akce (CENS)
Zámek Slavkov v 19.00 hod.
Nácvik GIA – zámek Slavkov v 10.00 hod
Mikulov k roku 1809 (CENS)
Kroměříž, ples v historických krojích pořádaný Armádou České republiky
Galerie2
Pultusk – Polsko akce vztahující se k r.1807 (C.E.N.S.), Čestmír2. Další galerie: Lída, Karel, Eliška
Zlaté hory
Hollabrunn, Rakousko akce k roku 1805
Letní Slavkov – v prostorách zámku a města, Galerie2, Galerie3, Galerie4, Lída1, Lída2
Sloup – tradiční odychová akce pořádaná místním KVH
Nácvik GIA (zámek Slavkov)
JENA /Německo/ 200.výročí bitvy v r.1806
Nácvik GIA (místo konaní bude blíže určeno)
Slavkov – 201.výročí bitvy u Slavkova, fotek se sešlo zatím asi nejvíc, jména galerií dle autorů: Čestmír1, Čestmír2, Čestmír3, Čestmír4, Čestmír5, Doktor, Karel, Lída1, Lída2, Lída3, M. Husáková1,
M. Husáková2
, M. Husáková3, M. Husáková4, M. Husáková5

 

GIA - La Garde Impériale d´ Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda