Napoleonské dny ve Slavkově u Brna 2007Régiment de Grenadiers à pied de La Garde Impériale d´Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda, Nadpis

Stanovy občanského sdružení La Garde Impériale d'Austerlitz

Císařská garda 2010

 

Přidej se k nám!

 

Interní

Čl. I Úvodní ustanovení

Občanské sdružení s názvem Císařská Slavkovská Garda se sídlem Slavkov u Brna, Lidická 203, IČO 65 84 18 67 (La Garde Impériale d’Austerlitz, dále jen G.I.A. nebo sdružení) je dobrovolným sdružením občanů se zájmem o vojenskou historii s cílem:

Čl. II Členství

Čl. III Orgány GIA

Orgány sdružení jsou:

Čl. IV Členská schůze

Čl. V Štáb

Čl. VI Vedoucí sdružení

Čl. VII Zásady hospodaření

Čl. VIII Zánik

Sdružení zaniká buď dobrovolným zrušením nebo sloučením s jiným sdružením, nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění. V případě zániku sdružení se provede likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.

Čl. IX Závěrečná ustanovení

GIA - La Garde Impériale d´ Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda