Napoleonské dny ve Slavkově u Brna 2007Régiment de Grenadiers à pied de La Garde Impériale d´Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda, Nadpis

La Garde Impériale d'Austerlitz, složení jednotky

Císařská garda 2010

 

Přidej se k nám!

 

Interní

Složení jednotky (prozatím jsou k dispozici jen náhledy, fotogalerie se připravují):

Austerlitz 2007

Austerlitz 2007, Mohyla Míru

Odřad Gardy – Mohyla Míru

Jednotka disponuje cca. 33 vojáky různých hodností tak, aby byla v případě nutnosti schopna provádět samostatné, na ostatních jednotkách nezávislé vystoupení, v hodnostním a funkčním dělení obdobné s původní Císařskou Starou Gardou. Určitou výjimkou u současné Staré Gardy je zastoupení vysoké hodnosti Brigádního generála.

U významných akcí jako je např. Letní a Zimní Slavkov Stará Garda trvale spolupracuje s granátnickou jednotkou vojenské hudby z Belgie, kdy se stalo již nepsaným zákonem, že jednotky vystupují společně jako jeden celek. Pro táborový život samozřejmě nechybí markytánky, historické stany, ohniště a vůbec vše typické pro tehdejší ležení...

Brigádní generál

Fotogalerie

Fotogalerie, Brigádní generál

Général de brigade

Vysoká funkce Brigádního generála je velmi efektní při slavnostních akcích jako jsou různé ceremonie, čestné stáže při otevírání výstav, nástupy jednotky a pod. V Císařské Gardě jej ztělesňuje Jiří Ješina, jeden z nejstarších členů jednotky. Nejeden granátník mu vděčí za dokonalou repliku Gardové pušky Fusil 1777 AN IX Versailles a další zbraně.

Kapitán / Poručík

Fotogalerie

Vladimír Zarboch, Kapitán Císařské Gardy

Capitaine / Lieutenant

Důstojnické hodnosti Kapitán a Poručík u Gardy mají vše stejné – uniformu, epolety, prostě vše. Vladimír Zarboch měl tedy po svém povýšení na Kapitána celkem štěstí, že nemusel opět investovat do nové výstroje. V současnosti je často vidět s plukovním praporem.

Fourrier

Fotogalerie

Fotogalerie, Caporal – fourrier

Caporal – Fourrier

Na náhledu je Petr Košťál, fourrier Staré Gardy v prostřed linie při trhání patrony před nabíjením. Hodnost má český překlad Výkonný praporčík. Týká se proviantního zabezpečení jednotek – v našem případě přebírání stravy, přidělování střelného prachu apod.

Nově se jedná se o velitele Staré Gardy, a oficiálního vedoucího občanského sdružení GIA. Na starosti tedy má drtivou většinu jednání s úřady, pořadateli akcí a pod.

Seržant

Fotogalerie

Fotogalerie, Sergent

Sergent, Porte étandart

Opět jeden z původních členů Staré Gardy, Vlastimil Vrána (Havran) ve funkci velícího poddůstojníka. Je nosičem malého praporku (rotní praporek – Porte étandart)

Pěší gardoví granátníci

Fotogalerie

Fotogalerie, Pěší Granátníci Císařské Staré Gardy

Grenadiers á pied

Řadoví Granátníci Císařské Gardy. V galerii jsou všichni vojáci ze Staré Gardy řazeni dle abecedního pořadí. Jinak se řadoví granátníci dělí už jen dle služebního stáří, event. dle vykonávání zadaných činností.

Nosič Orla

Fotogalerie

Fotogalerie, Poručík, Nosič Orla

Lieutenant – Porte aigle

Nosičem Orla a tedy i plukovního praporu býval vždy důstojník, který měl minimálně čtyři až šest poddůstojníků coby ochranu, když už bylo nejhůř.. V dobách Napoleonských válek totiž ztrátu (ukořistění praporu) nesli jednotky i jejich nadřízení velice těžce, ať už jednotka patřila k jakékoli armádě. Tuto funkci u Staré Gardy vykonává Ivo Kopeček, zvaný též Drobek. Shlédněte fotky a pochopíte proč. :-)

SeržantMajor – Sapér

Fotogalerie

Fotogalerie, Sergent - major

Sergent – major

Kdo byli sapéři se dozvíte zde. Ve staré Gardě slouží dva, v tomto případě opět jeden z nejstarších (zakládajících) členů – Miroslav Novotný, zvaný Doktor.

SeržantMajor – Sapér

Fotogalerie

Jerry, Sergent - Sapeur

Sergent – sapeur

Jaroslav Knesl, druhý ze sapérů Staré Gardy s typickou sekyrou přes rameno. Pokud není přítomen Ivo Kopeček, stává se z něj nosič Orla. Lze konstatovat, že Jerry je v rámci vystoupení mimořádně obětavý a divákům nic neodepře...

Markytánky

Fotogalerie

Fotogalerie, Markytánka

 

Gardu samozřejmě všemožně podporují markytánky. Většinou v zázemí tábora. Výjímka je Marie Čechová, která mimo obvyklých činností pro markytánky vykonává i řadu dalších. Je oficiálním hospodářem sdružení GIA, přičemž ale její nejdůležitější činností je šití uniforem. Nezabývá se divadelními kostýmy, nýbrž přesnými replikami uniforem dle tehdejších dobových předpisů, které šije nejen pro Starou Gardu, ale pro celou řadu dalších jednotek.

Tambor, bubeník mistr

Fotogalerie

Fotogalerie, Tambor – Major

Tambour - major

Tambor – znamená bubeník. Garda bubeníka mistra opravdu má, Marina Dite a můžete ho vidět i slyšet na všech významějších akcích i se všemi ostatními. Bubeníci nejsou jen pro parádu, nýbrž jsou nezbytní nejen v bitvách, kdy ústní rozkazy již nejsou slyšet, ale jejich služba jen nutná i v táborových leženích. Jejich činnost začíná bubnováním budíčku a končí večerkou.

Pištec a Tambour Major (Velitel vojenské Hudby)

Fotogalerie

Fotogalerie, Pištec - Fifres

Fifres

Georges Henry, nestor Napoleoniky je znám svojí účastí na vzpomínkových akcích u Slavkova ještě za souhlasu a odporu minulého režimu. Gardu doprovází buďto coby pištec, nebo velitel vojenské hudby...

 

 

 

 

Tolik k osazenstvu Staré Gardy. Dohromady je to skvělá banda a ničeho se nebojí. ;-) Na zprovoznění Galerií bude potřeba hodně času...

GIA - La Garde Impériale d´ Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda