Pravidla bezpečnosti práce při zacházení se střelným prachem a historickými palnými zbraněmiRégiment de Grenadiers à pied de La Garde Impériale d´Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda, Nadpis

Pravidla bezpečnosti práce při zacházení se střelným prachem a historickými palnými zbraněmi

Císařská garda 2010

 

Přidej se k nám!

 

Interní

bod 1.

Členové La Garde Impériale d´Austerlitz (dále jen GIA) používají výhradně černého střelného prachu Vesuvit LC.u

bod 2.

Při práci s černým střelným prachem dodržují tyto bezpečnostní a hygienické předpisy:

bod 3.

K výrobě patron se používají výhradně měkké, snadno hořící a bezezbytku shořitelné materiály, např. měkký papír, vata, buničina apod. Je přísně zakázáno používat tvrdé materiály, např. korek, filc, umělé hmoty apod.

bod 4.

Je přísně zakázáno provádět střesbu s kulí nebo jiným předmětem, např. kamenem.

bod 5.

Členové GIA při manipulaci s histor. palnou zbraní dodržují všeobecně platná pravidla pro manipulaci s palnou zbraní

bod 6.

bod 7.

Při střelbě míří ústí hlavně nad předměty a osoby, stojící před střílejícím, ve vzdálenosti nejméně 10-15 m.

bod 8.

Je zakázána jakákoliv manipulace s palnou historickou zbraní pod vlivem alkoholu, drog a jiných psychoaktivních látek, léků apod. V případě dlouhodobé léčby člen GIA tuto skutečnost nahlásí velícímu a veliteli jednotky GIA.

GIA - La Garde Impériale d´ Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda