Napoleonské dny ve Slavkově u Brna 2007Régiment de Grenadiers à pied de La Garde Impériale d´Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda, Nadpis

La Garde Impériale d'Austerlitz, Historie vzniku jednotky

Císařská garda 2010

 

Přidej se k nám!

 

Interní

Okolnosti založení jednotky La Garde Impériale d'Austerlitz

Corsica 1998

Fotogalerie, Corsica 1998

Nejstarší akce

V 60. a 70. letech dvacátého století začali příznivci vojenské napoleonské historie v tehdejším Československu reagovat na množící se zprávy o akcích jednotek v historických uniformách v zahraničí. Vedl je k tomu jak zájem o historii, tak i návštěvy našich šťastnějších sousedů, kteří se nám na vybraných místech předváděli ve svých nádherných uniformách z dob napoleonských válek.

Jako příklad lze uvést skupiny z Belgie a Francie, které přes tvrdý odpor tehdejší komunistické nomenklatury, zvláště v 50. a 60. letech, každoročně přijížděly v uniformách pod Mohylu míru položit kytice a věnce k uctění památky padlých vojáků všech tří armád a všech obětí Bitvy tří císařů z roku 1805.

Kliknutím znak zvětšíte

V 80. letech se začala formovat v Ostravě a okolí jednotka nadšenců, kteří si šili a vyráběli výstroj a výzbroj pěších gardových granátníků císaře Napoleona I. Postupem času jiskřička nadšení přeskočila i do Brna, kde vznikla další část pěších gardistů – granátníků. Z důvodů velké vzdálenosti mezi oběma městy a částečně i pro názorové neshody se časem brněnská část pěších gardových granátníků odloučila od své mateřské společnosti a začala žít vlastním životem.

La Garde Impériale d'Austerlitz – Císařská Slavkovská garda.

Jak už to bývá i mezi skalními nadšenci, začaly také v této společnosti propukat spory, které v polovině 90. let vedly k rozštěpení i této jednotky na dvě části. Tak v srpnu 1995 nová jednotka císařských gardových granátníků přijala název La Garde Impériale d'Austerlitz – Císařská Slavkovská garda.

Kliknutím znak zvětšíte

Do svého loga si dali členové jednotky včelku, znak císaře Napoleona I. Byl to symbol píle, houževnatosti a pracovitosti, bez kterých se ani dnes žádný příznivec vojenské historie neobejde. Teprve po roce 1989 se daří získávat kvalitní historické materiály, podle nichž se upravují, nebo vyrábějí nové uniformy, zbraně a další doplňky. Zpřesňuje se povelová technika, její provádění a celá organizace gardové jednotky. Díky tomu se povedlo to, o čem celou dobu všichni snili – začali být zváni na srazy napoleonských jednotek i v zahraničí jako rovnocenní partneři. Z této doby je stále funkční i původní prezentace. Aktualizují se v ní již jen fotky z akcí.

Původní vzpomínkové akce v Evropě

Corsica 1998

Fotogalerie, Corsica 1998

Nejstarší akce

Nyní vzpomeňme několik akcí, které se, alespoň podle našeho názoru, nejvíce vydařily. Zajisté pro všechny zúčastněné byl nezapomenutelným zážitkem zájezd do Tolentina (Tolentino 1815). Poprvé se jednotka podívala na jih Itálie, do jejích krásných městeček s úzkými ulicemi, kde ve čtyřstupu seřazená jednotka má někdy co dělat, aby prošla.

Dalším skvělým zážitkem byl zájezd do Lipska (Leipzig 1813). Zde jednotka La Garde Impériale d'Austerlitz přijala pozvání k spoluúčasti na vytvoření obrovského gardového karé. Musel být opravdu ohromující pohled na toto těleso, když se dalo do pohybu a začalo manévrovat po bitevním poli.

Nezapomíná se ani na opakované zájezdy na exotickou Korsiku a návštěvu rodného domu císaře Napoleona. Návštěva ostrova Elby s pietou u památných míst a účast na Te Deum za mrtvého císaře v místním chrámě v Portoferraio zatím patří k vrcholům našich zájezdových aktivit.

Samozřejmě se nesmí zapomenout ani na pravidelně pořádané akce na slavkovském bojišti – ty pro jednotku La Garde Impériale d'Austerlitz znamenají každoroční vyvrcholení celoroční námahy a završení sezóny.

Současnost

Kliknutím znak zvětšíte

V současnosti jednotka dokončuje vystrojování a vyzbrojování nových členů. V dnešní době je důraz kladen na právě dokončenou správnou povelovou techniku a na dokonalé zvládnutí prováděných cviků tak, aby každý z členů byl hrdý na příslušnost k pěší gardové jednotce císaře Napoleona I.

Dodatek (správce webu)

Tento text od Miroslava Novotného byl původně napsán pro knihu "Oživlá Historie" vydanou v 90. letech. V knize se prezentovala i Stará Garda. Pokud jde o poslední odstaveček "současnost", tak samozřejmě trochu zastaral.

Vystrojování a vyzbrojování nových členů probíhá neustále tak, jak se postupně k jednotce hlásí. (Je to asi nikdy nekončící proces.) Stejně tak povelová technika prošla určitým vývojem. Ta by se nijak výrazně již měnit neměla, takže se prostě cvičí a trénuje...

V r. 1995 napsal MUDr. Miroslav Novotný SergeantMajor

GIA - La Garde Impériale d´ Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda