Předávání Císařských OrlůRégiment de Grenadiers à pied de La Garde Impériale d´Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda, Nadpis

Symbolika a prapory – Les Drapeaux

Císařská garda 1804

Císařští Orli

Císařský Orel, foto

Symbolika orlů vychází z antického Říma - orel stojící na Jupiterovu vřetenu s blesky. Orel vyjadřoval sílu a moc lidu, orel měl vedoucí, sjednocovací a řídící moc. Jupiterovo vřeteno vyjadřovalo svázané epochy lidstva, národ. Blesky od vřetene vyjadřovaly moc, sílu. Jupiterovo vřeteno dohromady s blesky vyjadřovalo sílu a moc lidu.

Symbol císařského orla najdeme u Gardy více než kde jinde. Je vyražen spolu s granáty na štítku medvědice, obdobně je umístěn na patrontašce, sám je vyšit ve středu pomponu a vlastně je i na všech kovových knoflících uniformy.

Reglement de 1804

Prapor Gardy, Model 1804. Prapor se ovšem do dnešních dnů nedochoval, jedná se o jednu z rekonstrukcí.

Drapeau du 1er Bataillon - Modele 1804

Reglement de 1804

Prapor Gardy, Model 1804. Druhá, pravděpodobnější rekonstrukce praporu gardy dle Jakuba Samka. Prapor má vynecháno slovo "A PIED" (pěší), takže vzor praporu spíše odpovídá dochovaným vzorům praporů Gardového jezdectva a dělostřelectva.

Drapeau du 1er Bataillon - Modele 1804

Prapor Gardy, Model 1811

Drapeau du 1er Bataillon - Modele 1811

Reglement de 1812

Prapor Gardy, Model 1812

Reglement de 1812

Reglement de 1815

Prapor Gardy, Model 1815

Reglement de 1815

Elba, první vyhnanství

Prapor Gardy, 400 pěších granátníků, kteří Napoleona doprovázeli na Elbu

Elba

Napsal:
Jiří PILÁT GrenadierFusilier, za pomoci níže uvedených zdrojů a Jakuba Samka.

Obrázky:
Officiers et Soldats de La Garde Imperiale, Histoire and Collections 5. avenue de la République F-75541 Paris Cédex 11
– Web vexikologie http://www.drapeaux.org

GIA - La Garde Impériale d´ Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda