La Garde Impériale d´Austerlitz

Jarní manévry Mikulov 2008, C.E.N.S Galerie 2/2 Foto: Čestmír Karpíšek

La Garde Impériale d´ Austerlitz – Císařská slavkovská Garda